Acuerdo expediente investigación 201701000148 dos fincas rústicas, parcelas 97 y 98 del polígono 12 en Villanueva de la Sierra. Cáceres

Investigació sobre béns immobles

Delegació
CÁCERES
Adreça de la delegació

Plaza de Hernán Cortés,3

Denominació

Acuerdo inicio investigación parcelas 97 y 98 polígono 12. Villanueva de la Sierra

Províncies / Municipis
(CACERES) - VILLANUEVA DE LA SIERRA
Descripció de l'immoble

Finca rústica, parcela 97 del polígono 12, paraje Huerta de los Cantos en Villanueva de la Sierra

(Cáceres) superficie de 73 m2.

con referencia catastral 10215A012000970000PY

Finca rústica, parcela 98 del polígono 12, paraje Huerta de los Cantos en Villanueva de la Sierra

(Cáceres), superficie de 80 m2.

con referencia catastral 10215A012000980000PG 

Referència cadastral

Ver descripción/dato

Dades registrals

Finca rústica, parcela 97 del polígono 12, paraje Huerta de los Cantos en Villanueva de la Sierra

(Cáceres), con referencia catastral 10215A012000970000PY y una superficie de 73 m2 según

Catastro. Sus linderos son: Norte y Este parcela 96 del polígono 12; Sur, parcela 98 del polígono

12 y Oeste parcela 94 del polígono 12; y

Finca rústica, parcela 98 del polígono 12, paraje Huerta de los Cantos en Villanueva de la Sierra

(Cáceres), con referencia catastral 10215A012000980000PG y una superficie de 80 m2 según

Catastro. Sus linderos son: Norte, parcela 98 del polígono 12; Sur y Este, parcela 96 del

polígono 12 y Oeste, parcelas 94, 99 y 100 del polígono 12.

Darrer propietari
Data d'inici del procediment
04/09/2017
Data de Publicació de l'Acord de l'anunci
09/09/2017
Anunci de l'Acord d'inici

Anuncio Acuerdo Inicio Abre nueva ventana(PDF aprox. 73,89 KB)

Anuncio BOE Abre nueva ventana(PDF aprox. 168,46 KB)

Observacions
Estat
Activo

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal de la trasparènciaParticipació pública en projectes normatius