Funció Pública

En aquest apartat, a més del text de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, s'inclou informació sobre drets i deures en la funció pública, un ampli repertori de normatives de la funció pública, informació sobre cooperació entre les diferents Administracions i sobre el diàleg social en la funció pública, competències corresponents a la Direcció General de Funció Pública de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

Més informació:

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionParticipació pública en projectes normatius