Igualtat de gènere

Mitjançant l'Ordre PRE/525/2005, de 7 de marçAbre nueva ventana, per la que es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'adopten mesures per afavorir la igualtat entre dones i homes, s'estableixen un seguit d'actuacions que contribueixen a disminuir la desigualtat en tots els àmbits de la vida quotidiana: ocupació, empresa, conciliació de la vida laboral i familiar, recerca, solidaritat, esport, violència de gènere, etc.

Completant el marc jurídic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marçAbre nueva ventana, per a la igualtat efectiva de dones i homes, advoca per una igualtat de gènere real i efectiva en la nostra societat.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, compromès amb aquesta acció de govern, ha emprès un seguit d'actuacions adreçades a promoure la igualtat en el seu àmbit competencial.

Cercador

Formulari del cercador genèric del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Banners Destacados

Enllaços a informació destacada del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Seu Electrónica (Abre nueva ventana)Banc de dades economico financeres (Abre nueva ventana)Central de informacionParticipació pública en projectes normatius