Organigrama

Real Casa Aduana. Sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública

​​​​​

O Real Decreto 415/2016, de 4 de novembro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriaisAbre nueva ventana, Abre nova xanela crea o Ministerio de Facenda e Función Pública

A súa estrutura orgánica básica establécese polo Real decreto 769/2017, do 28 de xulloAbre nueva ventana, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembroAbre nueva ventana, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. O citado Real decreto 769/2017, do 28 de xullo, foi modificado polo Real decreto 256/2018, do 4 de maioAbre nueva ventana

O departamento queda conformado da seguinte forma:

 Competencias: (art. 1.1 Real decreto 769/2017)

  • O Ministerio de Facenda e Función Pública é o departamento da Administración Xeral do Estado encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de facenda pública, de orzamentos e de gastos e de empresas públicas.
  • Igualmente é competencia deste Ministerio a aplicación e xestión dos sistemas de financiamento autonómico e local.
  • Ademais é o encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de función pública, emprego público e formación de empregados públicos; de gobernación e organización da Administración Xeral do Estado; de procedementos e inspección de servizos; de transparencia e goberno aberto; do desenvolvemento e seguimento de programas para a mellora da xestión pública e a calidade dos servizos; e de prover de información sobre a actividade económico-financeira das distintas Administracións Públicas.
  •  Así mesmo é o encargado da política de Administración Dixital, así como a coordinación do proceso de racionalización das tecnoloxías da información e as comunicacións no ámbito da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos Públicos, e do impulso da Administración electrónica a través da prestación compartida do Servizo Común de Sistemas de Información e Comunicación así como do establecemento das disposicións e directrices necesarias para o seu funcionamento.​

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos