Organigrama

Real Casa Aduana. Sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública

​​​​​

O Real Decreto 415/2016, de 4 de novembro, polo que se reestruturan os departamentos ministeriaisAbre nueva ventana, Abre nova xanela crea o Ministerio de Facenda e Función Pública

A súa estrutura orgánica básica establécese por Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.Abre nueva ventana

O departamento queda conformado da seguinte forma:

A disposición transitoria única do Real Decreto 415/2016, de 4 de novembro, establece a subsistencia, ata a aplicación dos reais decretos de estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, dos órganos directivos, unidades e postos de traballo dos departamentos ministeriais obxecto de supresión ou reestruturación.

A disposición transitoria primeira do Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, establece que os órganos de rango inferior a dirección xeral, en tanto non se realicen as oportunas modificacións orgánicas, entenderanse subsistentes e manterán a súa actual denominación, estrutura e funcións establecidas para o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, por Real Decreto 256/2012, de 27 de xaneiroAbre nueva ventana; e modificado posteriormente por Real Abre nueva ventanaDecreto 696/2013, de 20 de setembro; e Real Decreto 802/2014, de 19 de setembro).Abre nueva ventana

Pode consultar a organigrama do Ministerio de Facenda e Función Pública noutros formatos:

Buscador

Formulario de busca xenérico do Ministerio de Facenda e Función Pública

Banners Destacados

Enlaces a información importante do Ministerio de Facenda e Función Pública

Sede Electrónica (Abre nueva ventana)Banco de datos económico financeiros (Abre nueva ventana)Central de informacionPortal da transparenciaParticipación pública en proxectos normativos